Giá gỗ trên thế giới tăng rất mạnh

Giá gỗ tăng thế này thì những công ty chế biến gỗ phải nhập nguyên liệu sẽ méo mặt, còn những công ty có rừng trồng như VIF sẽ lợi to. VIF có khoảng 92.000 hecta rừng thì phải, nhiều gấp hàng chục lần các công ty khác trên sàn về diện tích rừng

Hóa ra kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của VN lớn hơn xuất khẩu gạo và thủy sản cộng lại

Ngành gỗ kín tiếng nhỉ