Giá ở vùng đỉnh lịch sử, Chứng khoán MB (MBS) lên phương án phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (MBS – sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến chào bán thêm 109,42 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, cứ 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có), số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán 10.000 đồng/CP và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, đồng thời qua đó Chứng khoán MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MBS đang giao dịch khởi sắc, tạm đứng tại mức giá 30.000 đồng/CP khi chốt phiên sáng 16/5, gấp đôi về thị giá so với thời điểm khoảng 1 năm.

Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước và là mức lãi cao nhất MBS từng ghi nhận trong lịch sử hoạt động.

Trong đó, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 183 tỷ đồng, tăng 51% so với quý I/2023 và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng so với quý liền trước.

N.T

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/gia-o-vung-dinh-lich-su-chung-khoan-mb-mbs-len-phuong-an-phat-hanh-hon-109-trieu-co-phieu-gia-10000-dongcp-post345331.html