Giá tiêu hôm nay 21/11: Tăng nhẹ, cao nhất 71.500 đồng/kg

Giá tiêu tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng 500 đồng/ kg, dao động từ 69.000 - 71.500 đồng/ kg. Trong nước, giá tiêu tăng từ 69.000 - 71.500 đồng/ kg. Việt Nam đã xuất khẩu 9.570 tấn hồ tiêu trong 15 ngày đầu tháng 11/ 2023, tổng kim ngạch đạt 36,9 triệu USD. Mỹ, Trung Quốc và UAE là 3 thị trường xuất khẩu chính. Trong khi đó, giá tiêu thế giới giảm 1,25% so với ngày 17/ 11, giá tiêu đen Lampung ( Indonesia ) giảm 1,25%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching ( Malaysia ) ASTA vẫn ổn định.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/gia-tieu-hom-nay-2111-tang-nhe-cao-nhat-71500-dongkg-112212.html