Giấc mộng vượt 1200 chỉ là giấc mơ tháng 3 - anh em chim lợn về tổ

chua_huong_ing_10_
Những chính sách sắp tới của anh Trà đang được cân nhắc: như Giao dịch Lô cố phiếu 1000 khiến nhà đầu tư nhỏ có dưới 1000 cp không thể bán được. Không hủy sửa lệnh - chỉ dùng lệnh MP nếu muốn chắc chắn khớp lại rất phù hợp để bán tháo…Do đường chật nên Các đơn vị chủ lực đang rút dần tại trận địa Ngân Hàng, Bất động sản, chứng khoán. Chỉ còn các trận đánh nhỏ lẻ tại nhóm dầu, vậy nên trong tháng 3 sẽ không phù hợp để tạo sự thuận lợi và đồng thuận để phá đỉnh.

Giấc mơ 1200 sẽ rất xa vời trong tháng 3, vậy nên sát mốc 1200 anh em chim lợn về tổ gấp !
" đoạn khó thì bỏ qua" anh em tuyệt đối không lang thang ở bãi mìn.

6 Likes

:grinning:chuẩn chỉ nên tập trung vào các mã chủ lực, CE nhiều, ăn bằng lần là ngon nhất

2 Likes

Index không nên để gần 1200, cứ 1150 thôi, phân hóa cổ phiếu đến cuối năm là tuyệt đỉnh. LB thấy rất nhiều cp ngon tăng giai đoạn này mà không phụ thuộc vào vnindex

1 Likes

đại ca chuẩn quá