Giải mã cơn sốt TLD

 1. Cơ cấu cổ đông
  image
  Công ty có yếu tố gia đình. Chưa có sự tham gia của các tổ chức tài chính.

 2. Giao dịch cổ đông lớn
  image
  Có thể thấy một số giao dịch mua đi bán lại của cổ đông lớn.

 3. Khối lượng – vốn hóa - cổ tức
  image
  Công ty đang thực hiện bán ưu đãi tỷ lệ 2:1 với giá 10k/cp. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 30/06 đến 25/08/2020.
  Tổng số cổ phiếu ưu đãi bán ra là 9.359.894 cổ phiếu. Chứng khoán đặt mua được tự do chuyển nhượng.
  Ngoài ra công ty cũng lên kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư xác định cũng với giá 10k/cp.
  Điều này có thể lý giải cho đợt tăng giá chóng mặt hiện tại.
  Cần lưu ý là ai mua và vì sao phải bán ưu đãi trước rồi mới bán riêng lẻ.
  Tổng số vốn huy động được trong đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động xây dựng nhà máy ván ép tại KCN Bắc Đồng Hới Quảng Bình và mua sắm máy móc thiết bị. Dự án có công suất thiết kế 60.000m3/năm với sản phẩm được cung cấp ra thị trường là ván ép phủ phin và ván ép phủ keo đỏ. Dự án có diện tích sử dụng 4,9ha trong đó diện tích xây dựng nhà xưởng văn phòng là 2,453ha. Tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
  http://images1.cafef.vn/download/040620/tld-ban-cao-bach-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.pdf

 4. Nghị quyết HĐQT gần nhất
  Số liệu theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020:
  image
  image

 5. Xem nhanh BCTC
  Điểm nhanh BCTC Q2: CÂU CHUYỆN TĂNG VỐN
  Trước khi vào phân tích thì nắm qua vài thông tin về công ty. Cụ thể là:

 • Công ty có 2 công ty con: Một là Xây dựng Thương mại và Sản xuất ván ép Thăng Long (98.57%) và Hai là Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long (90.63%).
 • Công ty có 1 công ty liên kết là Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh (45%).
 • Theo thông tin từ đầu 2019 thì công ty được kỳ vọng sẽ bứt tốc trong ngành sản xuất ván ép xuất khẩu ra thị trường quốc tế và chiếm lĩnh thị phần trong nước do đưa nhà máy sản xuất ván ép xuất khẩu tại Quảng Bình giai đoạn 1 vào hoạt động.
 • Gần đây giá trị nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng của Việt Nam vào Hoa Kỳ vươn lên vị trí số 1 với 362 triệu USD, theo sau là Trung Quốc với 340 triệu USD, Canada đạt 302 triệu USD.
  :white_check_mark: Cân đối kế toán: (Sv đầu năm)
  :small_blue_diamond: Tiền và tiền gửi: Giảm 29 tỷ còn ~16 tỷ, chiếm khoảng 3.5% tổng tài sản. Mức tương đối thấp.
  :small_blue_diamond: Phải thu ngắn hạn và phải thu khác: Tăng 30 tỷ từ 99 lên 129 tỷ, chiếm 28.8% tổng tài sản. Trong đó khoản phải thu khách hàng giảm nhẹ 4 tỷ còn dư 70 tỷ. Tuy nhiên khoản chi phí trả trước cho người bán tăng đột biến 25 tỷ lên 41 tỷ, trong đó có cả công ty mà đang có số dư phải thu nhưng không bù trừ công nợ. Khoản phải thu khác cũng tăng 9 tỷ nhưng lại đang đem tiền công ty đi cho vay cá nhân, đồng thời số dư tạm ứng
  6.5 tỷ không thay đổi. Khâu quản trị công nợ tiềm ẩn rủi ro.
  :small_blue_diamond: Hàng tồn kho: Giảm 8 tỷ còn 123 tỷ. Chiếm 27.5% tổng tài sản. Gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm và hàng hóa.
  :small_blue_diamond: Tài sản dài hạn: Giảm 13 tỷ từ 182 về 169 tỷ, chiếm 37.7% tổng tài sản. Trong đó tài sản cố định với nguyên giá tăng nhẹ trong kỳ lên 115 tỷ, đã khấu hao được khoảng 30% hiện còn giá trị ~80 tỷ. Bao gồm nhà cửa (41 tỷ); thiết bị máy móc (67 tỷ) và phương tiện vận tải (7 tỷ). Có thể thấy quy mô tài sản cố định còn nhỏ nên công suất sẽ còn hạn chế.
  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chính là nhà máy sản xuất ván ép tại Quảng Bình có số dư giảm 11 tỷ sv đầu năm còn 77 tỷ. Chưa rõ nguyên nhân vì sao có việc này. Đây

là nguyên nhân dẫn đến lần tăng vốn này và việc giá cổ phiếu tăng vượt mệnh cũng được lý giải bởi nguyên nhân này.
:small_blue_diamond: Nợ ngắn hạn: Giảm 31 tỷ từ 243 về 212 tỷ. Trong đó phải trả người bán ngắn hạn giảm 13 tỷ còn 65 tỷ, người mua trả tiền trước giảm 34 tỷ còn 37 tỷ nhưng không thuyết minh. Riêng vay ngắn hạn thì tăng thêm 3.6 tỷ lên 68.9 tỷ.
:small_blue_diamond: Nợ dài hạn: Vay dài hạn tăng gần 16 tỷ lên 40.2 tỷ.
:small_blue_diamond: Vốn chủ sở hữu: 235 tỷ trong đó vốn góp ~187 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối 43.7 tỷ. Lợi ích cổ đông không kiểm soát ~4.5 tỷ. Giá trị sổ sách hiện đang ~12k.
:point_right: Doanh nghiệp có cơ cấu tài chính tạm chấp nhận được. Lượng tiền mặt hơi thấp. Quản trị công nợ còn chưa tốt. Lợi thế cạnh tranh chưa có sự nổi bật.
:white_check_mark: Kết quả kinh doanh:
:small_blue_diamond: Doanh thu thuần: Đạt ~104.7 tỷ tăng ~12% so với cùng kỳ. Hết quý 2 lũy kế thực hiện được 212/370 ~ 57.3% kế hoạch năm.
:small_blue_diamond: Giá vốn hàng bán: Đạt 97.3 tỷ tăng 8.9% so với cùng kỳ. Dẫn đến biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 4.5% lên 7%.
:small_blue_diamond: Doanh thu tài chính: Đạt 490 triệu. Tăng sv cùng kỳ.
:small_blue_diamond: Chi phí tài chính: Lên 2.66 tỷ. Tăng mạnh sv cùng kỳ.
:small_blue_diamond: Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.6 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
:small_blue_diamond: Lợi nhuận sau thuế: Đạt ~3.5 tỷ, tăng 140% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đạt 8 tỷ tương đương 34% kế hoạch đề ra.
:small_blue_diamond: Lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền hoạt động âm 43.5 tỷ, dòng tiền đầu tư âm 1.76 tỷ, dòng tiền tài chính dương 19 tỷ.
:point_right: Kết quả kinh doanh quý 2 cũng như lũy kế 6 tháng đã có cải thiện so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn thấp so với kế hoạch đặt ra. Dòng tiền kinh doanh được tài trợ bằng nợ.

:white_check_mark: Đánh giá sơ bộ:
:point_right: Doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đang cần giải quyết câu chuyện mở rộng sản xuất. Để mở rộng cần tăng vốn.
:point_right: Biên lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức thấp.
:point_right: Doanh nghiệp có cơ cấu tài chính còn yếu.
:point_right: Cậu chuyện tăng giá xuất phát từ câu chuyện tăng vốn. Doanh nghiệp không có nhiều điểm nhất đầu tư và quy mô nhỏ.

3 Likes

Ngắm xem mai kia ổn,múc được

1 Likes

Quan điểm hiện tại chua khuyến nghị mua bán

Bài phân tích FA chi tiết,TLD đưa vào vận hành con nhà máy QB là ngon

1 Likes

sang tuần chạy tít

1 Likes

Penny này dc. Nó có thêm nền tảng kinh doanh hỗ trợ, chứ không phải móc cống.

2 Likes

TLD làm ăn thật,nó có nhà máy sx ván ép có dự án bđs cn cho thuê

1 Likes

mô hình cốc tay cầm đẹp như mơ

2 Likes

Mua sớm có quà

2 Likes

mấy hôm rồi có gom đc ít hàng chờ nó test thêm

1 Likes

Nay chợ giảm lái nó đè ăn thêm hàng,mai sẽ chạy bốc lửa

1 Likes

con này sẽ là mã siêu tăng trưởng nếu nhà máy tại Quảng Bình đi vào hoạt động

2 Likes

gom thêm đc giá 7 còn lại phó mặc cho lái thôi

1 Likes

Nhà máy Quang Binh đã đi vào hoạt động ngoài ra sẽ công bố một số dự án bds cn cho thuê…,năm 2021 sẽ có đột biến LN .Ngày 15/4 họp đhcđ sẽ công bố kế hoạch 2021tăng trưởng tốt
TLD sẽ có giá 1x -2x cho case 2021

1 Likes

Tím cả vùng trời

Thật nhiều cơ hội ngoài kia, việc này còn dài hơi mới phù hợp, blue chip còn xương k, dễ hốc lắm luôn

Sắp tới phát hành thêm cp giá 10k để triển khai hạ tầng kcn. Thì giá chắc kéo lên trên 10k.

anh em tranh thủ nhặt khi lái đè gom

sáng mới múc ít giá 6, giảm thì múc tiếp :slight_smile:

Lái đè em sắp ói hết r bác ơi :roll_eyes::roll_eyes: vã quá r

1 Likes