Giải ngân vốn đầu tư công thấp báo động tại TP.HCM

, ,

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2022, song theo số liệu của Kho bạc Nhà nước TP.HCM, tính đến cuối tháng 7/2022 thì tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân là 8.467 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26% trong tổng kế hoạch vốn giao 31.943 tỷ đồng. Đây là con số đáng báo động đối với đầu tàu kinh tế của cả nước. Y tế một trong những lĩnh vực rất quan trọng của TP.HCM cần phải đầu tư, nhất là sau đợt dịch Covid-19 vừa qua. Thế nhưng lĩnh vực này đang trong tình trạng có tiền mà không tiêu được. Sau đợt dịch Covid-19, ngành y tế cần mua thêm trang thiết bị, vật tư và đầu tư bệnh viện. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, việc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án y tế của Thành phố chỉ đạt 12%.
Với thực tế như trên, việc “tắc nghẽn” vốn đầu tư công cần được đẩy nhanh và mạnh hơn nữa có lẽ không chỉ tại


TP.HCM mà còn là trên cả nước, các doanh nghiệp chờ đợi chính sách đầu tư công thời gian sắp tới sẽ được hưởng lợi chăng?