Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập: Xanh hoá là khoản đầu tư xứng đáng của doanh nghiệp

Trong bài báo này, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức khi thực hiện xu hướng xanh hóa. Bà cho rằng, các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe hơn, không chỉ đòi hỏi của cơ quan quản lý, mà còn là lựa chọn của một bộ phận đáng kể người tiêu dùng ở các thị trường này. Bà cũng khuyến cáo rằng các doanh nghiệp nên tuân thủ các quy định quản lý Nhà nước và đáp ứng các đòi hỏi của khách hàng, và nếu đã sẵn sàng cho các yêu cầu xanh của EU thì cũng có thể tự tin với nhiều thị trường khác.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/giam-doc-trung-tam-wto-va-hoi-nhap-xanh-hoa-la-khoan-dau-tu-xung-dang-cua-doanh-nghiep-20242114650497.htm

6 Likes