Giảm mạnh thế này còn dư địa phục hồi không? Bình loạn về thị trường

[​IMG] Nhận định thị trường tuần 06.12.2021 - 10.12.2021

  • Giảm mạnh cuối phiên. Cơ hội - Rủi ro?
  • Chiến lược xử lý danh mục
  • Chú ý dòng cp nào? Góc nhìn vĩ mô

Link Youtube: https://youtu.be/sm58DV8zkLs

Mình cũng nghĩ như bác. Các gói kích cầu của VN còn chưa ra, vì mô vẫn ổn, dài hạn thị trường còn tốt.