Giảm thuế giá trị gia tăng đến ngày 30/6/2024, ngân sách sẽ hụt thu 25.000 tỷ đồng

Chính phủ đã quyết định nới thời hạn giảm 2% thuế VAT tới giữa năm 2024, khiến ngân sách giảm thu khoảng 4.175 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng 25.000 tỷ đồng khi áp dụng trong 6 tháng. Tờ trình của Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng đã được thẩm tra và đa số ý kiến nhất trí với nội dung này, tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về khả năng đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng khi ban hành và thực thi chính sách.
Một số đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về khả năng đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng khi ban hành và thực thi chính sách.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/giam-thue-gia-tri-gia-tang-den-ngay-3062024-ngan-sach-se-hut-thu-25000-ty-dong-20231120141856593.htm