Giao dịch “chui” cổ phiếu HSL, một cá nhân bị phạt hơn 275 triệu đồng

Ngày 12/01/ 2024, UBCKNN đã quyết định xử phạt ông Doãn Thanh Sơn số tiền 275.13 triệu đồng vì vi phạm hành chính liên quan đến nguyên Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ( HSL ). Ông Sơn đã thực hiện các giao dịch cổ phiếu HSL mà không báo cáo dự kiến giao dịch, và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4.5 tháng. HĐQT HSL đã thông qua việc tạm dừng đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ do tình hình biến động của thị trường chứng khoán và bất động sản ảnh hưởng tới kế hoạch của Công ty. Thực phẩm Hồng Hà cũng bỏ ngỏ kế hoạch lấn sân đầu tư KCN Kha Nguyễn FILI.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/01/giao-dich-chui-co-phieu-hsl-mot-ca-nhan-bi-phat-hon-275-trieu-dong-830-1146095.htm

8 Likes