Giao dịch trên sàn thương mại điện tử của Hải Dương đứng thứ 7 toàn quốc

Hải Dương đã giới thiệu 1.162 sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử với số lượng giao dịch đứng thứ 7 cả nước. Các chủ thể đưa sản phẩm lên sàn đã thực hiện hơn 41.000 lượt giao dịch, đứng thứ 7 cả nước. Các sản phẩm nông nghiệp bao gồm các sản phẩm đặc sản, OCOP, sản phẩm tươi, đã qua sơ chế hoặc chế biến sâu. Cơ quan chức năng đã tăng cường hỗ trợ để đẩy mạnh đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/giao-dich-tren-san-thuong-mai-dien-tu-cua-hai-duong-dung-thu-7-toan-quoc-287010.html