Giao dịch tự doanh ngày 27/5/2022: Mua ròng cực mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 27/5/2022, khối tự doanh đã mua ròng rất mạnh trên sàn giao dịch HoSE với giá trị mua ròng hơn 1000 tỷ đồng.

Nay ae nhỏ lẻ chốt nhiều vì gần cản nhưng lực hấp thụ tốt, h mới biết là tự doanh múc, vậy chắc chắn vào sóng tăng dài hạn rồi

Chúng nó kéo để short PS trên đỉnh đấy…bọn lợn…

Gì cũng biết hết v chi hố hố :joy:

T thì né hết hàng TD cho lành cứ mua bán quay tay chóng cả mặt, khối ngoại chắc cũng của chúng nó ĐK TK NN suốt ngày bị NN vs TD quay :))