GIC: Báo cáo tài chính đẹp như mơ

Mình mới đọc báo cáo tài chính của con này thì có một số nhận định như sau:

 • Tiền mặt: đủ dùng
 • Phải thu: chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tài sản. Không có nợ quá hạn, nợ khó đòi.
 • Tồn kho không đáng kể do DN làm dịch vụ
 • Công ty chủ yếu đầu tư tài sản cố định
 • Vay ngắn hạn: giảm từ 20 tỷ xuống còn 5 tỷ
 • Vay dài hạn: giảm từ 76 tỷ xuống còn 9 tỷ.
 • Chi phí lãi vay giảm từ 18 tỷ xuống còn 11 tỷ. Dự kiến chi phí lãi vay năm 2021 chỉ còn 1,4 tỷ
  Nếu hoạt động kinh doanh năm nay không có gì bất thường thì EPS 2021 sẽ là 4.5
  => Vậy có nên đầu tư không?

Quan trọng công ty có key phát triển ko. Cổ tức 15%, giá này không ham.

key phát triển hay không thì phải đề nghị a/e đi nghe ngóng xem. Mình chỉ đưa ra những thông tin kiểm chứng được để mọi người cùng thảo luận.

Con này dịch vụ container nên phát triển dựa vào lưu lượng hàng hóa và diện tích. Cả 2 đều đang gặp khó. Giá về vùng 20, 21 mua chờ thời được.