Giết Short đáo hạn 18/2

Nhà cái giết Short dã man quá nhỉ anh em

2 Likes

Ác như con thác lác :rofl: