GIL các số liệu sau quý 1

Năm 2023, lãi ròng Gilimex giảm tới 92% so với cùng kỳ, về 28 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 319 tỷ đồng. Khi ngành truyền thống là dệt may gặp khó do mất khách hàng lớn Amazon, Gilimex nhanh chóng rẽ sang mảng bất động sản khu công nghiệp và bước đầu đạt kết quả khả quan hơn.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Gilimex ghi nhận doanh thu 221.5 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Công ty lãi gộp trên 47 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 4 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cải thiện lên 21%.

Trong đó, mảng bất động sản khu công nghiệp tiếp tục “toả sáng” với doanh thu hơn 77 tỷ đồng và lãi gộp 28 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê hạ tầng kỹ thuật, cùng gấp 5 lần quý 4/2023, lần lượt chiếm 35% tổng doanh thu và 60% lãi gộp toàn Công ty. Biên lãi gộp mảng này lên đến 36%, cao vượt trội so với mức bình quân 16-18% giai đoạn Gilimex tập trung sản xuất sản phẩm may cho Amazon.

Khấu trừ chi phí và thuế, Gilimex lãi ròng hơn 5 tỷ đồng, cải thiện hơn số lỗ 38 tỷ đồng cùng kỳ 2023.

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản Gilimex gần 3,366 tỷ đồng, tăng nhẹ 9 tỷ đồng so với đầu năm. Gần 41% tổng tài sản là hàng tồn kho với 1,364 tỷ đồng. Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá tồn kho, mặc dù lượng lớn tồn kho dành phục vụ sản xuất cho đơn hàng đã bị huỷ của Amazon.

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 539 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Bên cạnh đó, Gilimex ghi nhận khoản chứng khoán kinh doanh với giá trị gốc trên 64 tỷ đồng, chủ yếu nắm giữ mã GMC của CTCP Garmex Sài Gòn. Tại cuối quý 1, khoản đầu tư vào GMC có giá trị hợp lý hơn 21 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 giá vốn và phải trích lập dự phòng gần 40 tỷ đồng.


CTCP chứng khoán Rồng Việt
Trải nghiệm dịch vụ Bot

Screenshot 2022-02-18 084804

1 Likes