GIL-hành trình 3 chữ số <GIL – REVIEW BCTC Q1>

Chuỗi bài review BCTC
Gần đây nhiều bạn hỏi về GIL nên mình sẽ view 1 số nét cơ bản về cổ phiếu này
GIL – REVIEW BCTC Q1/2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Kết quả hoạt động sxkd của GIL trong Q1/22 đáng chú ý:
• Doanh thu tăng 64% (1,416 tỷ so với 864 tỷ cùng kỳ);
• Lợi nhuận gộp tăng 46% (256 tỷ so với 168 tỷ cùng kỳ);
• Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 19.4% Q1/21 xuống 17.3% Q1/22;
• Doanh thu tài chính tăng 164% đạt 37 tỷ so với 14 tỷ cùng kỳ. Theo như thuyết minh trong BCTC hợp nhất thì chủ yếu đến từ khoản lãi bán cổ phiếu 34 tỷ.
Tuy nhiên, kiểm tra lại các khoản mục đầu tư trên bảng cân đối kế toán và bctc riêng của công ty mẹ thì có thể đây là một thuyết minh không chính xác trên bctc hợp nhất. Doanh thu tài chính tăng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá.
• Chi phí tài chính tăng 317% (25 tỷ so với 6 tỷ cùng kỳ), chủ yếu đến từ khoản dự phòng đầu tư tài chính 17 tỷ, tuy nhiên, giống doanh thu tài chính thì khả năng đây cũng là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.
• Chi phí bán hàng tăng 86% (67 tỷ so với 36 tỷ cùng kỳ);
• Lợi nhuận sau thuế tăng 50% (107 tỷ so với 71 tỷ cùng kỳ);
• EPS tăng 26% (2,585 so với 2,054 cùng kỳ);
Có thể thấy GIL có một khởi đầu cho năm 2022 rất tích cực với doanh thu cả quý tăng 64% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất tăng mạnh hơn (dựa vào thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố có thể thấy phần tăng chủ yếu đến từ chi phí mua ngoài và thuê gia công bên ngoài để thực hiện các đơn hàng), nên giá vốn tăng cao khiến biên lợi nhuận giảm còn 17.3% so với 19.4% cùng kỳ. Tuy nhiên mặc dù biên lợi nhuận giảm nhưng Lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 50% so với cùng kỳ do sự tăng mạnh của doanh thu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/3/2022, Tổng tài sản của GIL tăng 7% (4,030 tỷ so với 3,765 tỷ đầu kỳ). Trong đó, đáng chú ý:

 • Tiền (bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn) dù giảm nhẹ so với đầu kỳ nhưng vẫn được giữ ở mức cao là 1,132 tỷ (so với 1,177 tỷ đầu kỳ);
 • Hàng tồn kho không thay đổi nhiều giữa hai kỳ.
  Nguyên nhân là từ cuối năm 2021, GIL đã chủ động duy trì mức hàng tồn kho cao để dự trữ cho các đơn hàng nhiều trong năm 2022;
 • Các khoản phải thu tăng 27% (1,298 tỷ so với 1,022 tỷ đầu kỳ) >> chủ yếu là phải thu khách hàng, tăng tương ứng theo mức tăng của doanh thu;
 • Tài sản dở dang dài hạn với số dư 14 tỷ. Đây là khoản mục phản ánh các dự án đầu tư mà công ty đang tiến hành (đầu tư sản xuất, BĐS - Khách sạn, KCN Phú Bài). Khoảng mục này gần như không có thay đổi so với số đầu năm >> dấu hỏi về tiến độ của các dự án đặc biệt là BĐS KCN Phú Bài.
  Tại ngày 31/3/2022, Tổng Nợ phải trả tăng 7% (2,314 tỷ so với 2,155 tỷ đầu kỳ). Trong đó, đáng chú ý:
 • Phải trả người bán tăng 30% (1,208 tỷ so với 927 tỷ đầu kỳ);
 • Phải trả khác tăng 314% (228 tỷ so với 55 tỷ đầu kỳ). Tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh chi tiết? Phải trả khác cho gì mà tăng mạnh vậy?
 • Vay nợ giảm 24% (770 tỷ so với 1,009 tỷ năm 2021) >> hoàn trả các khoản vay ngắn hạn từ dòng tiền mạnh đến từ hoạt động sxkd.
  • Hệ số thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) là 1.5, tương đương các kỳ trước >> vẫn giữ dc khả năng thanh toán tốt.
  • Hệ số Nợ/Vốn CSH là 1.34 >> không cao.
  • Hệ số Vay/Vốn CSH là 0.45, giảm so với 0.6 năm 2021.

Nói chung GIL vẫn giữ được tình hình tài chính lành mạnh.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Lưu chuyển tiền tệ của GIL trong Q1/2022
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 200 tỷ (Q1/21: âm 95 tỷ) >> tích cực và đến từ kết quả hđkd tốt hơn trong quý.
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 120 tỷ (Q1/21: âm 66 tỷ) >> chủ yếu từ tiền gửi có kỳ hạn trên 3T, khoản đầu tư tài sản cố định trong quý này không đáng kể. Tích cực, bản chất đây là dòng tiền gửi nhàn rỗi gửi ngân hàng có kỳ hạn hưởng lãi suất;
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 239 tỷ (Q1/21: dương 23 tỷ) >> hoàn trả các khoản vay trong kỳ;
• Lưu chuyển tiền thuần trong quý âm 159 tỷ (Q1/21: âm 138 tỷ)

Nhìn chung dòng tiền của GIL vẫn lành mạnh và ổn định.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung thì kết quả kinh doanh đạt được trong năm Q1/22 của GIL rất tích cực với doanh thu và LNST đều tăng trưởng ấn tượng. GIL vẫn duy trì được tình hình tài chính lành mạnh.
Tuy nhiên, bctc xuất hiện các điểm chưa được thuyết minh hay thuyết minh chưa chính xác như doanh thu tài chính, chi phí tài chính, phải trả khác và cần được xem lại.
Trong Q1/22, GIL không tiến hành các hoạt động đầu tư lớn vào tài sản cố định hay các dự án BĐS, KCN. Do đó, tiến độ thực hiện đặc biệt là đối với dự án KCN đang là dấu hỏi chấm lớn và cần follow up tiếp vào quý sau.
Quý 1 là thời điểm nghỉ Tết Âm Lịch và vẫn ảnh hưởng Covid nên chi phí GIL bị đội lên khá nhiều! Chúng tôi kỳ vọng quý 2 với tỷ suất lợi nhuận tăng tốt hơn quý 1!
Lưu ý: Bài viết đưa ra một góc nhìn đánh giá dựa trên BCTC quý 1/2022! Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi ra quyết định mua bán!

4 Likes

GIL cổ tăng trưởng dài hạn, ae nên cân nhắc mua và nắm giữ đến 2025-2026 sẽ nhận quà lớn thôi

3 Likes

Cổ phiếu mạnh, làm ăn chân chính. Mua lúc này nhất định có quà rồi.

1 Likes

Dòng sản xuất làm ăn có lãi thì thiên thời rồi các cụ, dòng tiền vào nhóm xuất khẩu mạnh quá

1 Likes

Qua tuần sẽ có nội dung họp đhđcđ để xem thông tin trong cuộc họp như thế nào, PHRL xong chắc h sẽ đẩy mạnh làm khách sạn KCN thôi nhỉ, năm nay được giao KCN Bình Tân (Vĩnh Long) để gối đầu và có doanh thu của KCN Huế thì tuyệt nhỉ, năm sau để xem được duyệt KCN Quảng Ngãi hay Đồng Tháp trước nữa nhé, điểm rơi lợi nhuận của GIL sẽ là năm 2025-2026 nhé các bác. Giá 3 chữ số chỉ là việc sớm muộn thôi.

dự hết quý 2 là 3 chữ số

Bác có niềm tin lớn nhỉ, mình thì hy vọng giá 3 chữ số vào quý 3 là đẹp vì lúc đó có nhiều thông tin hổ trợ như kết quả kinh doanh quý 2, họp đhđcđ xong chia cổ tức và các tin tức tốt ra khi họp đhđcđ. Nắm giữ ăn cổ tức hằng năm là đủ ngon rồi, với những gì dự định làm thì GIL còn tăng trưởng nhiều năm nữa nên ae tranh thủ khi giá còn tốt nhé

1 Likes

Các bác đánh ra sao về bộ 3 tam tấu MSH GIL TNG

Trong 3 mã đó mình chọn GIL, với khách hàng hàng đầu thế giới như : IKEA, AMAZON, …thì công việc sẽ luôn luôn phát triển tăng theo từng năm mà không lo về thanh toán, cũng như không lo phải cạnh tranh trong nước vì các DN ở VN không đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng này. Ngoài ra với định hướng phát triển thêm mảng KCN và khách sạn KCN là hướng đi rất đúng lúc, đúng thời điểm, từ năm 2022 này trở về sau mảng mới này sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của GIL (trong khi core chính luôn tăng chuyền may liên tục trong nhiều năm liên tục)

1 Likes

Cám ơn bác, trong 3 mã này cảm giác MSH chủ yếu tập trung mag may mặc và mới mở rộng nhà máy, TNG cũng có mảng BDS nhưng ở ngoài bắc nên vừa rồi covid cũng ảnh hưởng ít hơn, GIL thì như các bác phân tích. Tôi thì thích MSH hơn vì vừa đưa thêm nhà máy vào sản xuất, dự quý 2,3 lợi nhuận tăng mạnh

1 Likes

GIL nay chạy tốt phết

Giờ các anh rung rũ hàng kinh thật, ai không đủ niềm tin không thể giữ nổi, giá này GIL đã chiết khấu nhiều rồi nên hợp lý để mua và nắm giữ đến cuối năm nhận quà to thôi bác

1 Likes

Tớ cầm Dig nên mua Gil thế này là j đâu bình thường thôi kkk

kiên trì giữ hàng ắt có quà nhé bác

1 Likes

Hold chặt Gil vận động nhẹ nhàng

2 Likes

Mình giữ GIL lâu rồi, đợt rồi về 6x mình tranh thủ mua thêm ít chứ có bán cổ nào đâu, GIL mình giữ đến 2025-2026 lận bác ơi, mặt thị trường, hằng năm ăn cổ tức là đủ rồi, năm nay không hiểu sao chỉ chia 25% (tiền+cổ) trong khi năm ngoái chia 30% lận, mà thôi cơm không ăn gạo còn đó, năm nay làm ăn tốt năm sau chia bù vậy he he, làm KCN cần nhiều tiền nên các bác ý chia như mọi năm là quá ổn

2 Likes

tâm lý đồng hành cùng doanh nghiệp như bác là chuẩn rồi đấy, đầu tư vào doanh nghiệp rồi chờ doanh nghiệp lớn mạnh cho nhàn đầu, chứ mua mua bán bán suốt ngày chẳng mấy chốc mà bạc hết đầu.

1 Likes

Mình đầu tư bằng tiền nhàn rỗi mới giữ được, chứ ae nào chơi Margin thì đi về nơi xa luôn, TT giờ nên đầu tư bằng tiền thịt và tránh margin + PS thì mới tồn tại được, giờ TT lầm lũi lên nhưng ae nào máu ăn thua thì coi chừng các a luộc nhé, dâng món ngon đến miệng các a không tha đâu, tiền nhàn rỗi múc GIL và nắm như gửi tiết kiệm là sẽ có quà to, không thể khác được

GIL chỉ phù hợp với pác nào đồng hành cùng DN và tin tưởng đường lối của anh Lê Hùng. cứ giảm về 6x 7x là gom nhiệt tình vì định giá là 3 chữ số đến hết 2022 này

GIL 6x, 7x gom sẽ có 3 số sớm thôi