Giới nhà băng Mỹ cho các ngân hàng “bóng tối” vay hơn 1,000 tỷ USD

Các ngân hàng truyền thống đang vay tiền từ các công ty tài chính phi ngân hàng, gây ra lo ngại về rủi ro hệ thống. Các tổ chức tài chính Mỹ đã vượt qua 1,000 tỷ USD cho các ngân hàng "bóng tối", tăng 12% trong năm qua. Tuy nhiên, số tiền này vẫn thấp hơn so với các ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng đã tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức cho vay phi ngân hàng, như Citigroup, Citi, và Wells Fargo. Khoản vay đối với các ngân hàng "bóng tối" hiện chiếm hơn 6% tổng số khoản vay, cao hơn các khoản cho vay mua ô tô ở mức 5% và đứng ngay sau thẻ tín dụng với 7%.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/gioi-nha-bang-my-cho-cac-ngan-hang-bong-toi-vay-hon-1000-ty-usd-772-1156294.htm

6 Likes