Giữa làn ranh suy thoái và hồi phục | Chiến lược thị trường với hiệu ứng Santa Claus | 19.12.2022

Thị trường chứng khoán bước vào thời điểm khó phân định giữa câu chuyện suy thoái và câu chuyện phục hồi. Dựa vào những động thái từ FED, có thể thấy kỳ vọng phục hồi kinh tế đang lan tỏa với hệ thống chứng khoán toàn cầu. Mặc dù vậy, khác với giai đoạn 2020 với kịch bản tiền rẻ, có thể nhà đầu tư sẽ cần một chiến lược phản ứng nhanh hơn trong giai đoạn mới. Cụ thể, xét về mặt suy thoái, các tín hiệu thị trường đang không thật sự rõ ràng. Cụ thể, CPI giảm, nhưng thị trường lao động vẫn ổn. Đồng thời, dòng tiền không tạo điểm nhấn về tính chu kỳ ngành, đặc trưng của giai đoạn kinh tế hậu suy thoái. Do vậy, rủi ro thị trường vẫn nằm trong phạm vi cần đề phòng. Với thị trường trong nước, VNINDEX đang trong trạng thái an toàn hơn rất nhiều so với các chỉ số khác. Đồng thời, dòng tiền lớn cũng có tín hiệu tham gia. Vậy chúng ta sẽ nên làm gì thời điểm này? Chiến lược đầu tư cổ phiếu trong nước sẽ được trình bày chi tiết trong video dưới đây.