Giúp e nhận định

Tham khảo trên 1 số thông tin về thị trường ck. E thấy dòng chứng có vẻ đang vào sóng. Các bác giỏi phân tích cho e hỏi tiềm năng mã ors trong dòng này và điểm vào phù hợp, mấy cái chương trình chuyển sàn của nó trên báo có ảnh hưởng như thế nào tới giá trị cp ko ạ. E mới tham gia, mong dc học hỏi