GMD-Nâng Tầm định giá sau sửa đổi thông tư 54

[Hình ảnh]
Chúng ta đã quá rõ việc GMd bán cảnh Nam Hải Đình Vũ( NHĐV) cho Vsc
Nhìn vị trí NHĐV và NĐV trên bản đồ thì có thể nhìn ra mục tiêu của GMD là sẽ tập trung vào Nam Đình Vũ
NĐV 2 đã đi vào hoạt động
Nđv 3 se. Hoạt động sau
Hiện tại dự thảo mới thay thế thông tư 54 cũ
Thì giá dịch vụ Container tại cảng sẽ tăng lên 10 đến 20%
-tại các cảng nước sâu sẽ đc tăng 20%
Chuỗi gemalink của gmd là đc hưởng tăng giá 20%
Việt nam đang hi sinh tỷ giá để cân bằng
Bù lại phải đạt được mục tiêu tăng trưởng GDp ít nhất 6.5 để bù đắp lạm phát và hi sinh tỷ giá
Ngoài đầu tue công thì đẩy mạnh Xk đó cũng là 1 cách
Rủi ro
-Hiện tại rủi ro chỉ nằm ở việc nền kinh tế các nước khác suy yếu khiến việc giao thương khó hơn
Nhưng số liệu XK tháng 8 đang tốt hơn nhiều so với tháng 6 tháng 7 thì rủi ro này giảm xuống
-giá cước vận tải
Chưa có quá nhiều cải thiện,
Định giá GMD có chút khó khăn vì dữ liệu ở các Cảng của gmd lấy tương đối khó
Nhưng với công suất hiện tại( nhớ là công suất hiện tại) thì vào GMD ở dưới 65 KHÔNG THỂ THUA
![image|676x500](upload://cBwEiUSwZGEJJkwDCG


W7ql3fRTm.jpeg)