Gỡ vướng để dự án Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh triển khai đúng tiến độ

Dự án Vành đai 3 trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh được khởi công vào tháng 6/ 2023. Tuy nhiên, tiến độ thi công trên công trường đang gặp khó khăn và dự kiến không hoàn thành 100% trong năm nay như kế hoạch. Hiện nay, một số gói thầu đã thi công, tuy nhiên đang có nguy cơ thiếu vật liệu cho dự án. UBND Tp. Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án. Hiện một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang và các dự án của tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/go-vuongdedu-an-vanh-dai-3-tp-ho-chi-minhtrien-khai-dung-tien-do-188231119101023447.chn