Góc nhìn cho phiên 15/10.... đặc biệt lưu ý các cổ phiếu sau

  • Tổng hợp góc nhìn cho phiên hôm nay !

  • Hiện tại VNI đã tích lũy trở lại được 3 phiên, như mình nói trong các VIDEO trước, việc VNI bức phá qua ngay vùng 1400 trong 1-2 phiên là rất khó cần phải tích lũy ít nhất 5-7 phiên để các cổ phiếu tăng nóng trước đó tích lũy quay trở lại vùng mua hợp lý. Sau 3 phiên tích lũy thì đã có một số nhóm nghành quay lại vùng mua tốt như Chứng khoán, Thép và một vài cổ phiếu thuộc nghành ngân hàng…

Hành động trong lúc này: Nếu giải ngân tập trung một số nhóm cố phiếu đã tích lũy tốt trong nhịp vừa qua tuy nhiên không nên giải ngân 100% vì khả năng VNI vẫn sẽ còn một nhịp rũ mạnh trước khi tiếp tục đi lên, hạn chế không đua các cổ phiếu đã tăng nóng 20-30% trong khoảng 1 tuần qua

Tổng kết: Về góc nhìn của mình, trạng thái vận động tích lũy hiện tại của VNI là rất tốt để có thể bắt đầu một nhịp tăng mới. VNI vẫn tiếp tục xu hướng đi lên sau khi tích lũy đủ nên việc của các bạn là lựa chọn cổ phiếu một cách hợp lý, chúc các bạn đầu tư thành công.

1 Likes