Góc nhìn đầu tư - CST - Than Cao Sơn

, , , , ,

CST - Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (UpCOM)
Tác giả (KIỆT MBS) - Teamfight

Nguồn : trang chủ than cao sơn

I: Tổng quan doanh nghiệp

 1. KLCPĐLH : 42,846,773 CP
 2. Ngành : Than ( mỏ ) - Khai thác than lộ thiên
  Hoạt động chính là khai thác mỏ than lộ thiên - chủ yếu cung cấp than đá trong nước
 3. Cổ đông : Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ( chiếm 65% ),…
  CST đang nắm khá nhiều mỏ than lộ thiên khoản 339,93 Ha được cấp giấy phép tháng 8/2023 - khai thác lộ thiên 22 năm
  "=> Kế hoạch khai thác còn nhiều dư địa và khai thác cung cấp than lộ thiên chủ yếu trong nước ưu điểm trong quá trình phục hồi kinh tế cao
  II: Kế hoạch kinh doanh 2024

Nguồn : trang chủ than cao sơn

*4: KQKD năm 2024 ( dự phóng) : Doanh thu quanh 8700-9500 tỷ
5:Dự phóng LNTT 2024 : 320-350 tỷ - LNST : 285-320 tỷ ( dự phóng +18% yoy) - dư báo giá than đầu ra tăng giá 12-15% so với 2023

III: Đánh giá BCTC cả năm 2023
"Nợ vay ngắn hạn RẤT THẤP ( ở mức cực kì an toàn ) : 185 tỷ

 • Vay tài chính dài hạn và hầu như không có vay ngắn hạn rất rất thấp ( so với vốn chủ sở hữu ) 200/2365 =8-9% so với vốn chủ sở hữu
  => Trong đó đa phần là chiếm dụng vốn; nợ vay tài chính thấp và tập trung ở tiền mặt và các khoản phải thu nên mức độ rủi ro là rất thấp - trong mục phải trả người bán ngắn hạn 1,070 tỷ"
  Lượng tiền mặt và các khoản tương đường tiền và đầu tư nắm giữ : thấp hầu như là không có vì đây thuộc ngành khai thác ( xúc và bán lấy tiền )
  "Nhận định: Năng lực tài chính cực kì an toàn để mua tích lũy đầu tư trong 2024 **
  ** theo dõi mức tăng trường đến từ giá bán đầu ra để xem mức độ tăng trưởng DOANH THU VÀ NGUỒN VỐN"

  Lợi nhuận cả năm 2023 : Doanh thu 7874 tỷ
  Lợi nhuận trước thuế 2023 : hơn 372 tỷ
  Lợi nhuận sau thuế 2023 : 297tỷ - Lợi nhuận chưa phân phối của CST ở mức RẤT CAO : 291 tỷ
  Các khoản phải thu ngắn hạn Trung Bình 1070 tỷ
  Hàng tồn kho ở mức THẤP 272 tỷ ( so với phải thu và vốn chủ sở hữu VÌ đây là ngành khai thác mỏ không có hàng tồn kho nhiều )
  Kết thúc cả năm 2023 , DT tổng 2023 kém hơ so với 2022 tầm 25% và LNST thấp 17% so với 2022 trong giai đoạn mọi thứ đêu khó khăn từ lãi suất đến dòng tiền và cả giá than trong nước

Nguồn : trang chủ than cao sơn

"Mảng Khai thác than lộ thiên - đang được hưởng lợi từ biến động giá than trong nước và nước ngoài dần ủng hộ

 • DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN 2023 cho thấy CST còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong 2024-2025"
  IV: Định giá và chiến lược hành động ( Dựa trên dự phóng 2024)
  "EPS dự phóng 2024 : Lấy mức tăng trưởng LNST 2023 dự phóng kế hoạch 2023 đề ra : +18% yoy LNST
  5320-5500 có thể sẽ đánh giá lại sau quý II/2024"
  P/E dự phóng CST 2024: 8-9


Nguồn : trang chủ than cao sơn

Biên lợi nhuận khá cao đạt từ 20-22% trở lên

V. Chiến lược đầu tư

Nguồn : trang chủ than cao sơn

**Vùng mua : 22.5-23 Cổ tức đều từ : 12-15% tiền mặt **
"Target ngắn hạn TRONG 3 - 6 tháng : vượt 32 ( P/E quanh 5-6) Target dài hạn 2023-2024 : trên 31-32
( Dựa theo mức độ tăng trưởng đến từ biên lợi nhuận gộp )
Chiến lược hành động
thể trading quanh vùng giá 25-28 và bắt đầu tích sản khi quý 1-2/2023 liên tục tăng trưởng
Rủi ro : Sự biến động mạnh đến từ thị trường chung - và dòng tiền trong 2023 là điều đáng lưu ý.

1 Likes

Vay nợ ít nhi

1 Likes

Vâng bạn - dự kiến sẽ chia 120% cổ tức - trong đó 25% là tiền mặt

1 Likes