[ Góc Phân Tích ] - Nguyên Liệu Công Nghiệp: Cà Phê, Cacao, Đường, Bông, Cao Su

image
Ở thị trường Việt Nam hiện nay, giao dịch nguyên liệu công nghiệp đang được nhiều người quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về nó.Thị trường NLCN gồm có cà phê, ca cao, đường, bông, cao su …

Thời gian giao dịch nguyên liệu công nghiệp

Danh sách sản phẩm và ký quỹ
image

6 Likes

HĐTL BÔNG THÁNG 12 TRÊN ICE - Mã CTEZ24 trên CQG, CTZ2024 trên TradingviewTin tức ngày 7 tháng 9

Quan điểm dự báo cho tuần này
image

Sản Phẩm Cao Su RSS3 Tocom - Mã CQG TRU - Mã Tradingview TRB


  • Biên độ dao động: 300 - 360
  • Ngắn hạn: giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ 327-333. Hiện giá đang đi trong biên 300 - 333. Có thể bán ngắn xuống, vùng bán 327 - 333, cắt lỗ 338, Chốt lời 300 - 307.
  • Dài hạn: Canh mua nếu giá về lại vùng 300-305, cắt lỗ 293, chốt lời 333 và 360.

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CAO SU NGAY VÀ LUÔN.
LIÊN HỆ: LAN ANH HCT

Cập nhập Cao Su RSS3 Tocom - Mã CQG TRU - Mã Tradingview TRB

Giá đã khớp vùng canh bán ngắn hạn.

1 Likes