Góc Thảo luận - Tâm lý nhà đầu tư muốn rút lui hiện nay

Thị trường vừa qua quá xấu, nhiều người thua lỗ, mất lòng tin vào thị trường. Vậy câu hỏi đặt ra, nên rút khỏi thị trường hay không?

Y kiến cá nhân: thắng không kiêu, bại không nản.
Có thể trước đó bạn đã quá kiêu ngạo nên mới có cú vấp ngã này. Thị trường lúc tốt lúc xấu, khi bạn bỏ cuộc thì bạn mới chính thức thất bại, còn chưa chốt sổ, thì cơ hội trước mắt mình vẫn nắm bắt được, vậy thì là thất bại hay không, không ai biết trước được. Câu hỏi: bạn muốn rút lui hay tiếp tục? Tại sao?

2 Likes