Góc tích sản: FPT, PNJ hay là

Hi các anh chị!
Em trước học Kinh tế, và đang công tác tại 1 cơ quan ngành xây dựng cơ bản. Năm 2022, em có vừa đọc và học đầu tư chứng khoản. Đến giờ cũng lết được qua một năm sóng gió.
Em thấy một số anh chị em có hay tích sản nhieeuf mã cổ phiếu tốt, ví dụ như FPT, PNJ…
Mong các anh chị chia sẻ thêm suy nghĩ về:

  • Có nên tích sản cổ phiếu giai đoạn 2023 về sau? (2022 của em đã qua).
  • Xin ý kiến về 2 mã cổ phiếu FPT hay PNJ?
  • Mã cổ phiếu các anh chị kiến nghị nên tích sản.
    Em cám ơn nhiều!

Giá cao tích làm gì, lợi nhuận sụt cái là rơi từ từ như vnm