Gợi mở giải pháp thúc đẩy công nghiệp, mở rộng xuất khẩu

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn kỳ vọng năm 2024, nền kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu nói riêng sẽ khởi sắc hơn nhờ những giải pháp căn cơ, quyết liệt. Hiện chúng ta đang tập trung tối đa vào 3 trụ cột lớn cho sự phát triển kinh tế gồm: đầu tư công, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Chính phủ đang nỗ lực, cố gắng, quyết tâm trong việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông. Cùng với đó, rất nhiều các giải pháp được đưa ra để kích cầu nội địa, tăng cầu tiêu dùng và xuất khẩu cũng đã có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ xuất khẩu, cần tập trung vào các thị trường mũi nhọn, kết hợp với mở rộng, đa dạng hóa thị trường. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại với các nước mở rộng quan hệ hợp tác, nâng đối tác chiến lược, từ chiến lược lên chiến lược toàn diện.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/goi-mo-giai-phap-thuc-day-cong-nghiep-mo-rong-xuat-khau-188240213133217385.chn

14 Likes