Gọi tên nhà băng có lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay với 9,65%/năm kỳ hạn 13 tháng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB ) là nhà băng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay ở mức 9,65% tại kỳ hạn 13 tháng.

Theo khảo sát tháng 5/2024, ABBank là ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay với mức 9,65%/năm đối với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1.500 tỷ đồng.

Ảnh: Internet

Trong tháng này ABBank cũng điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Do đó, biểu lãi suất đang được triển khai trong khoảng 2,65 - 3,9%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết như sau, lãi suất ngân hàng ABBank áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lần lượt là 2,65%/năm và 2,75%/năm.

Tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, mức lãi suất tiền gửi được ngân hàng niêm yết ở mức 2,8%/năm so với tháng trước.

Tương tự, mức lãi suất tiết kiệm được ấn định tại kỳ hạn 6 tháng là 3,9%/năm, sau khi giảm 0,7 điểm % so với tháng trước.

Với các khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ kỳ hạn 7 tháng đến 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi là 3,7%/năm, giảm tương ứng là 0,2 điểm %. Bên cạnh đó, 3,9%/năm là mức lãi suất ngân hàng được áp dụng đối với kỳ hạn từ 13 tháng 60 tháng.

Cùng với đó, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện đang ở mức 0,1%/năm và kỳ hạn 1 - 3 tuần với mức là 0,5%/năm, tiếp tục duy trì mức ổn định so với tháng trước.

ABBank còn có hình thức gửi tiền không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) dành cho khách hàng. Trong đó, lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm và kỳ hạn ngắn là 0,5%/năm.

Xét đến các phương thức lĩnh lãi khác, lãi suất ngân hàng ABBank được cập nhật trong tháng 5 này, cụ thể như sau:

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 3,58 - 3,88%/năm (kỳ hạn 6 - 60 tháng)

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 2,75 - 3,87%/năm (kỳ hạn 2 - 60 tháng)

- Lĩnh lãi trước: Lãi suất khoảng 2,64 - 3,83%/năm (kỳ hạn 1 - 60 tháng)

Link gốc

https://kinhtechungkhoan.vn/goi-ten-nha-bang-co-lai-suat-tiet-kiem-cao-nhat-hien-nay-voi-965nam-ky-han-13-thang-234697.html