Gói tín dụng 15.000 tỷ đồng đã giải ngân 60% cho lĩnh vực lâm, thủy sản

Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm, thủy sản đã đạt khoảng 60% tỷ lệ giải ngân sau hơn 4 tháng triển khai, giúp gỡ "nút thắt" tài chính cho nhiều doanh nghiệp và trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Tuy nhiên, vẫn chưa phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi này. Gói tín dụng này sẽ kéo dài tới hết tháng 6 năm tới và các ngân hàng sẵn sàng mở rộng thêm hạn mức vay ưu đãi để phục vụ đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/goi-tin-dung-15000-ty-dong-da-giai-ngan-60-cho-linh-vuc-lam-thuy-san-161231119113145944.htm