Grab và công ty mẹ Gojek lên kế hoạch sáp nhập

Grab và Goto Group, hai công ty mẹ của Gojek, đã lên kế hoạch sáp nhập để khắc phục tình trạng thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp do sự cạnh tranh gay gắt. Grab có thể mua lại GoTo bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc cả hai phương thức trên, trong khi Goto đã cởi mở hơn với sự sáp nhập sau khi ông Patrick Walujo đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành hồi năm ngoái. Nếu sáp nhập thành công, Grab và GoTo được kỳ vọng sẽ khắc phục nhiều năm thua lỗ liên tiếp do sự cạnh tranh gay gắt giữa 2 hãng xe.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/grab-va-cong-ty-me-gojek-len-ke-hoach-sap-nhap-196240211091953827.htm

5 Likes