Gửi tiết kiệm 300 triệu tại ngân hàng VPBank, nhận lãi ra sao?

Theo khảo sát ngày 16/5, lãi suất Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 2,6 - 5,2%/năm, lãi cuối kỳ.

Khung lãi suất tiết kiệm tại quầy ngân hàng VPBank vẫn được quy định theo 5 hạn mức tiền gửi: dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và trên 50 tỷ. Trong đó, các hạn mức dưới 10 tỷ đồng tiếp tục được áp dụng chung khung lãi suất.

Ảnh: Internet

Khung lãi suất tiền gửi được nhà băng này đang áp dụng cho hình thức tiền gửi tại quầy hiện dao động trong khoảng 2,6 - 5,2%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất này đã tăng 0,2 - 0,3 điểm % tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng và 12 - 36 tháng, ở tất cả các hạn mức.

Tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ngân hàng VPBank dành cho hạn mức dưới 10 tỷ, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và từ 50 tỷ trở lên lần lượt là 2,6%/năm, 2,7%/năm và 2,8%/năm; cùng tăng 0,3 điểm % so với hồi tháng 4.

Mức lãi suất 2,9%/năm được áp dụng lãi suất chung cho các kỳ lĩnh lãi 2 - 5 tháng, các tài khoản có hạn mức dưới 10 tỷ; trong khi các tài khoản có hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và 50 tỷ trở lên được áp dụng mức lãi suất tương ứng là 3%/năm và 3,1%/năm; cũng tăng 0,3 điểm %.

Tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng giữ nguyên mức lãi suất huy động niêm yết là 4,1%/năm (hạn mức dưới 10 tỷ), 4,2%/năm (hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ) và 4,3%/năm (hạn mức từ 50 tỷ trở lên).

Lãi suất tiết kiệm được nhà băng này quy định cho tài khoản có hạn mức dưới 10 tỷ đồng là 4,7%/năm tại các kỳ hạn 12 - 15 tháng, tăng 0,3 điểm %; hạn mức từ 10 tỷ trở lên là 4,8%/năm, tăng 0,3 điểm % đối với hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và tăng 0,2 điểm % đối với hạn mức trên 50 tỷ.

Tại các kỳ lĩnh lãi 24 - 36 tháng áp dụng mức lãi suất 5,1%/năm cho hạn mức dưới 10 tỷ đồng. Cũng trong kỳ lĩnh lãi này, các hạn mức từ 10 tỷ trở lên sẽ được áp dụng biểu lãi suất là 5,2%/năm.

Bên cạnh đó, đối với các tài khoản có kỳ hạn gửi từ 1 đến 3 tuần sẽ duy trì mức lãi suất thấp là 0,4%/năm.

Gửi 300 triệu đồng tại VPBank nhận lãi bao nhiêu tiền?
Bạn đọc có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Công thức tính tiền lãi như sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng VPBank, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

300 triệu VND x 4,7%/12 tháng x 12 tháng = 14,1 triệu VND.

Đan Chi-Link gốc

https://kinhtechungkhoan.vn/gui-tiet-kiem-300-trieu-tai-ngan-hang-vpbank-nhan-lai-ra-sao-234901.html