GVR - Cánh chim đầu đàn của một kỹ nguyên mới!

Hết cục 50

Chậm rãi và chắc chắn

Hôm nay em lại sẽ nở hoa vào nhịp mới

GVR cuối phiên có một cú hồi đẹp để tạo đà cho tuần tới

1 Likes

GVR là BL ít bị loãng nhất hiện nay

lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng gần 16.000 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng tài sản và đóng góp 177 tỷ đồng tiền lãi vào doanh thu tài chính của Tập đoàn trong quý II.

Em sẽ vượt cạn để hướng đến giá 28

Quá ổn

Ngày mai vượt cạn vươn đến 28

Xuống là hốt

Ổn định, giữ nhịp

Đã đến lúc của GVR

Các anh ko dùng con bài này, cũng hay là bài vở nhiều nên tt cân bằng

Vét cạn cung, dị thật

1 Likes

Nén càng chặt thì phi càng cao

1 Likes