GVR - Cánh chim đầu đàn của một kỹ nguyên mới!

Trong danh mục VN30, cổ phiếu nào trung tính nhất còn giữ được dư địa tăng giá mạnh nữa ngoài GVR.
Cách đây 2 tuần ai theo dõi sẽ thấy GVR vượt trần nhẹ nhàng.
Trong thời gian tới, GVR sẽ là cánh chim đầu đàn của VN30 và của nhịp sóng này

1 Likes

9h57p

1 Likes

Hẹn gặp anh em ở mốc 28 nhé

1 Likes

Gvr sẽ là cánh chim đầu đàn của con sóng này cùng với ck

1 Likes

Anh em nhỏ lẻ hầu như ko còn cầm mã này

2 Likes

Đừng đề như HSG rồi mới nói biết thế

1 Likes

Chắc như bàn thạch

1 Likes

Ce chiều nay

1 Likes

Đợi mãi mới có ngày này

1 Likes

Ko phụ lòng mình

1 Likes

Chúc mừng anh em nào đang cầm GVR với mình

1 Likes

Vui quá, cảm ơn lái nhé

1 Likes

Đầy cảm xúc

1 Likes

Lại là em GVR

1 Likes

Ce nào

1 Likes

Cố lên

1 Likes

Ko có nhỏ lẻ đeo bám, chiều nay CE ko?

1 Likes

Phiên mai là gvr sẽ break chăng?

1 Likes

Xem hôm nay break thế nào

1 Likes

Nào, cố lên

1 Likes