GVR: Cao su Điện Biên khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2023

Công ty CP Cao su Điện Biên đã tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng thu hoạch mủ tại 3 nông trường trực thuộc công ty trong tháng 10 năm 2023. Nông trường Cao su Mường Chà là tập thể dẫn đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ tháng 10 năm 2023 với 121.102 kg ( đạt 107% kế hoạch ). Tổng số tiền chi thưởng cho các tập thể, cá nhân trong tháng 10 năm 2023 là 41,1 triệu đồng.
Đoàn thanh niên công ty cũng động viên khích lệ tinh thần cho các đoàn viên ưu tú trong lao động sản xuất và các hoạt động phong trào tại các chi đoàn.

Thông tin chi tiết: http://tapchicaosu.vn/2023/11/20/cao-su-dien-bien-khen-thuong-hoan-thanh-vuot-ke-hoach-san-luong-thang-10-nam-2023/