Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III ( Hà Nam ) với diện tích 223ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án này có quy mô sử dụng đất là 223 ha và nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco với vốn góp 348,041 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm và không được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ. UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/ha-nam-dau-tu-hon-2300-ty-dong-xay-dung-khu-cong-nghiep-ho-tro-dong-van-iii-286985.html