HAG thu về 660 tỷ đồng trong tháng 8

Trong tháng 8, mảng cây ăn trái của HAGL mang về 338 tỷ đồng, chiếm 51% tổng doanh thu của tập đoàn.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với 660 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 338 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Về sản lượng trong tháng 8, HAGL tiêu thụ được 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối. Song, sản lượng chuối xuất khẩu và chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi không được công bố chi tiết như các báo cáo trước đó. Thông tin về kết quả kinh doanh và sản lượng các mặt hàng tháng 7 cũng không được doanh nghiệp công bố.

Năm nay, HAGL đặt kế hoạch kinh doanh với 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 0,4% và 0,2% so với kết quả năm 2022.

1 Likes