HAG và HNG

Tin dồn dập về nông sản dồn ứ tại biên giới phía bắc! Căng quá trời cho anh Đức định đưa hai ẻm về 2x! Chắc chớt

HAG xuất khẩu chính ngạch đường biển nhé, mỗi tuần xuất cả trăm công đường biển. Còn biên giới tắc nghẽn ảnh hưởng đến tiểu ngạch thôi. Chim lợn lập pic cũng phải có tí chất xám chứ.

Sau nhiều lần cá mập tới thăm cơ sở HAG cuối cùng cũng ký thỏa thuận. Một tập đoàn lớn nhảy vô HAG , HAG đi tới đâu cần coi film dài tập

1 Likes

Hag làm gì xuất qua tiểu ngạch cụ nói thì nói cho chuẩn ko thì thôi

Hnay HNG giảm mạnh quá, Hic

Lái đánh bài bản quá :frowning:

HNG HAG có gì mà lên dữ vậy