Hai cổ phiếu ngân hàng có thể vượt đỉnh ngay sau Tết 2024?

Trong vòng nửa năm, có tới 5 cổ phiếu ngân hàng thiết lập các mức giá lịch sử, và 2 cổ phiếu chỉ còn cách đỉnh hơn 3% trước Tết Âm lịch 2024. Cổ phiếu ngân hàng đã tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều mã tăng hàng chục% lên các mức đỉnh lịch sử như CTG, HDB, BID, TCB, ACB, LPB, VIB, TPB. Năm 2023, hầu hết các ngân hàng này đã cán mốc lợi nhuận trước thuế và duyb trì vị thế Top đầu nhóm các ngành ngân hàng niêm yết. Tuy nhiên, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức với tăng trưởng tín dụng hạn chế và chất lượng tài sản suy giảm.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/hai-co-phieu-ngan-hang-co-the-vuot-dinh-ngay-sau-tet-2024-222813.html

8 Likes