Hải Dương: Đấu giá 118 lô đất tái định cư, tính thu về hơn 120 tỷ đồng

118 lô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được đấu giá với giá khởi điểm 120,5 tỷ đồng.

​​​​​​​

Hải Dương sẽ đấu giá quyền sử dụng 1,48ha đất ở tại phường Thái học, TP. Chí Linh để tìm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư Đồng Đỗ.

Theo đó, khu đất được chia thành 118 lô đất. Trong số 118 lô đất tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, có 81 lô đất có mức giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2, diện tích các lô đất từ 95 – 200m2/lô.

Có 7 lô đất (tổng diện tích 1.768,4m2), mức giá khởi điểm 8,25 triệu đồng/m2, diện tích của 7 lô đất từ 107,95 – 302,78m2/lô.

Có 7 lô đất (tổng diện tích 705,3m2), mức giá khởi điểm 9,9 triệu đồng/m2, diện tích của các lô đất này từ 95,7 – 101,6m2/lô.

Tổng giá khởi điểm của 118 lô đất trên là 120,5 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu tái định cư Đồng Đỗ có diện tích quy hoach hơn 11,6 ha, trong đó diện tích quy hoạch đất ở hơn 4 ha. Dự án đã được UBND TP Chí Linh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cuối năm 2017. Giai đoạn 1 của dự án đã giao đất tái định cư cho các hộ, cá nhân và bán đấu giá thành công. Giai đoạn 2 của dự án được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá vào tháng 10/2022 với tổng diện tích đất ở là hơn 2 ha. Các lô đất phê duyệt giá khởi điểm lần này thuộc giai đoạn 2 của dự án.

Hà Thạch

https://vietnamfinance.vn/hai-duong-dau-gia-118-lo-dat-tai-dinh-cu-tinh-thu-ve-hon-120-ty-dong-20180504224297191.htm