Hai NĐT sẽ rót nghìn tỷ vào HBC: Tổ chức liên quan triệu phú tham gia mua lại tạp chí Forbes (Mỹ) và đơn vị thành lập 6 tháng

Hai nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua 220 triệu cổ phiếu của Xây dựng Hòa Bình là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company. Dự kiến, Xây dựng Hòa Bình sẽ phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu đơn vị chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu đơn vị phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Phương án mới được thông qua vào ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 17/10 là phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/ cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/hai-ndt-se-rot-nghin-ty-vao-hbc-to-chuc-lien-quan-trieu-phu-tham-gia-mua-lai-tap-chi-forbes-my-va-don-vi-thanh-lap-6-thang-20231120171653953.htm

Một chân trời mới mở ra cho HBC