Hai nhà đầu tư ngoại dự kiến mua 220 triệu cp phát hành thêm của HBC có gì đáng chú ý?

Công ty Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ( HOSE: HBC ) đã chốt phương án phát hành hơn 252 triệu cổ phiếu sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 lần 2 thông qua. Hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua toàn bộ 220 triệu cổ phiếu này, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd và Primetech VN Development and Investment JSC. HBC dự kiến tiếp tục lỗ trong năm 2023 và tất bật kiện tụng để thu nợ. Trong khi đó, nhà đầu tư còn lại Tumaz and Tumaz đến từ Kenya ( châu Phi ). Việc xuất hiện của một tổ chức mang tên "Primetech" đăng ký mua cổ phiếu HBC diễn ra trong bối cảnh tại ĐHĐCĐ bất thường.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/hai-nha-dau-tu-ngoai-du-kien-mua-220-trieu-cp-phat-hanh-them-cua-hbc-co-gi-dang-chu-y-764-1123470.htm

Cơ hội của HBC ko chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài