Hai nhà thầu Việt Nam tham gia dự án thủy điện 180 triệu USD có đập cao nhất Nepal: SJG tăng 30% trong vòng 3 ngày, TV1 bình tĩnh đi lên không mệt mỏi

,

Dự án Thủy điện Tanahu với công suất 140 MW đã được xây dựng với giá trị hợp đồng 180 triệu USD để đáp ứng nhu cầu điện ở Nepal trong những tháng mùa đông khô hạn. Ngày 06/11/ 2023, tại vùng Byas, gần thị trấn Damauli, thuộc Quận Tanahun, Nepal đã diễn ra lễ dẫn dòng cho dự án thủy điện Tanahu. Công trình này có đập cao nhất Nepal tính tới thời điểm hiện tại với địa hình, địa chất rất phức tạp. Dự kiến nhà máy được đưa vào sử dụng vào tháng 6/2024. Liên danh Sông Đà - Kalika ( Nepal ) - PECC1 đảm nhận gói thầu số 1 gồm các đầu việc chính như lắp đặt công trường chung, thiết kế và xây dựng các công trình dẫn dòng; Khảo sát địa kỹ thuật bổ sung liên quan đến khoan phun chống thấm đập chính, các cửa đường hầm dẫn dòng, nền móng của đập chính và đập phụ trợ hạ lưu.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/hai-nha-thau-viet-nam-tham-gia-du-an-thuy-dien-180-trieu-usd-co-dap-cao-nhat-nepal-sjg-tang-30-trong-vong-3-ngay-tv1-binh-tinh-di-len-khong-met-moi-47596.html