Hải Phát khắc phục xong lỗi khiến cổ phiếu HPX bị đình chỉ, 10.000 cổ đông đã rời công ty

CTCP Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin khiến cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch. Công ty đã tạm thời lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 trước khi tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 hồi cuối tháng 10 vừa qua. Việc tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên giúp công ty khắc phục được lỗi vi phạm khiến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo trên HOSE từ ngày 4/ 7. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ công bố báo cáo tài chính là do công ty có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông sau phiên giao dịch lịch sử ngày 30/11/2022 dẫn tới thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/hai-phat-khac-phuc-xong-loi-khien-co-phieu-hpx-bi-dinh-chi-10000-co-dong-da-roi-cong-ty-208783.html

6 Likes