Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2024 hơn 106.000 tỷ đồng

Năm 2024, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn hơn 106.000 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với con số ước thu năm 2023. Lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng năm 2023 chỉ ước đạt 170 triệu tấn, không đạt được mục tiêu hơn 185 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Hải Phòng chỉ ước đạt 10,6%, không hoàn thành mục tiêu đề ra. Hải Phòng bị giảm nguồn thu ngân sách do thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô, giảm thuế giá trị gia tăng.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/hai-phong-dat-muc-tieu-thu-ngan-sach-nam-2024-hon-106-000-ty-dong.htm