HAN: Liên danh Hancorp - Thi công cơ giới xây lắp trúng gói thầu 348 tỷ tại Bệnh viện 19-8

Bệnh viện 19 - 8 thuộc Bộ Công an vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL03 Xây dựng nhà điều trị trung tâm, chống mối, sân đường nội bộ, đường ống thoát nước ngoài nhà thuộc Dự án Trung tâm khám, điều trị kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện 19 -8. Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ( Hancorp ) - Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp trúng thầu với giá trúng thầu 348,28 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 480 ngày. Gói thầu được đóng thầu ngày 24/10/2023 và là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật với 93,5/100 điểm. Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính và ngày 9/11/2023, Bệnh viện 19 -8 đã mở thầu qua mạng Gói thầu XL04 Xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị công trình với giá gói thầu 234,768 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://baodauthau.vn/lien-danh-hancorp-thi-cong-co-gioi-xay-lap-trung-goi-thau-348-ty-tai-benh-vien-19-8-post146646.html