Hàn Quốc: Tín dụng hộ gia đình tăng kỷ lục trong quý III

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ( BoK ) cho biết, tín dụng hộ gia đình của nước này tăng vọt với tốc độ kỷ lục trong quý III/ 2023 do các khoản vay thế chấp nhà tăng mạnh trong bối cảnh chi phí vay cao. Dư nợ tín dụng hộ gia đình của Hàn Quốc đạt 1.875.600 tỷ won vào cuối tháng 9/ 2023, tăng 14.300 tỷ won so với ba tháng trước đó. Các khoản cho vay hộ gia đình tăng diễn ra bất chấp chi phí vay cao là do các đợt tăng lãi suất của BoK nhằm kiểm soát lạm phát.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/han-quoc-tin-dung-ho-gia-dinh-tang-ky-luc-trong-quy-iii/315683.html