Hàng chục doanh nghiệp phi tài chính thu hàng nghìn tỷ lãi tiền gửi năm 2023

Wichart, một tổ chức tài chính tại Việt Nam, đã công bố một bản báo cáo tài chính cho 20 doanh nghiệp phi tài chính, trong đó một nửa trong số đó có tỷ lệ tiền và tiền gửi chiếm trên 40% tài sản. Trong số này, có 20 doanh nghiệp có tổng tiền và tiền gửi ngân hàng đạt trên 10.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023, chiếm gần 55% quy mô tiền mặt của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, 3 trong số 20 doanh nghiệp ghi nhận tổng tiền, tiền gửi ngân hàng suy giảm sau một quý là CTCP FPT ( FPT ), CTCP Sữa Việt Nam ( Vinamilk - Mã: VNM ), Tập đoàn Masan ( Mã: MSN ) và CTCP Vinhomes ( Mã: VHM ), cũng có sự tăng trưởng về lượng tiền trong quý cuối năm. PV GAS, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP ( PV GAS ), tiếp tục là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt cao nhất sàn chứng khoán tính tới cuối quý IV/ 2023 với 40.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/hang-chuc-doanh-nghiep-phi-tai-chinh-thu-hang-nghin-ty-lai-tien-gui-nam-2023-20242510740522.htm

5 Likes