Hàng không không còn gì xấu hơn được nữa thì phải làm sao nhỉ?

Tương lai tốt dần khi Vacxin được phân phối trên toàn thế giới

Tầm cuối năm 2021 này dịch bệnh sẽ cơ bản dần được khống chế

CK thường phản ánh trước cái việc tốt đẹp này nên anh em cứ cân nhắc chọn ngày chọn tháng có mặt là vừa nhỉ!!!

HVN ACV VJC