Hàng loạt doanh nghiệp báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

, ,

Ngày 4/4, gần 50 doanh nghiệp đã gửi báo cáo về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, các doanh nghiệp đến từ các ngành như sản xuất, kinh doanh, khai khác khoán sản, kinh doanh BĐS... đã báo cáo về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong thời gian từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 đến HNX và các nhà đầu tư.
Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, CTCP Hưng Thịnh Land, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai...
Nhìn chung, hầu hết các công ty đều thanh toán lãi, gốc trái phiếu đầy đủ, đúng hạn. Đây một tín hiệu tích cực cho thị trường, cho thấy khả năng hoạt động và quản lý tài chính của các công ty, cũng như sự ổn định của nền kinh tế. Điều này cũng giúp thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu, tạo điều kiện cho các công ty huy động vốn dễ dàng hơn.

Các công ty thanh toán lãi, gốc đúng hạn tạo được niềm tin cho nhà đầu tư khi quyết định bỏ tiền mua trái

phiếuBên cạnh đó, vẫn có một vài công ty liên tục thanh toán trễ lãi và gốc trái phiếu cho nhà đầu tư với nhiều lý do. CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai mới chỉ thanh toán 45.5 tỷ tiền gốc với lô trái phiếu 30122017-01 với thời hạn 5 năm. Số tiền gốc còn lại lên đến 71.9 tỷ đồng. Nguyên nhân được đưa ra là do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn dưới ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
CTCP Hưng Thịnh Land phải thanh toán lãi, gốc cho 22 mã trái phiếu trong năm 2023 nhưng chỉ thanh toán đúng hạn 10 mã. Công ty đưa ra lý do chung cho sự chậm trễ này là do thị trường tài chính, thị trường giao dịch diễn biến không thuận lợi, dẫn đến TCPH chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán đúng hạn so với kế hoạch.
Một số công ty như Công ty TNHH Capitaland Tower không ghi nhận thanh toán gốc, lãi vì trong thời gian từ 01/01/2023 - 31/12/2023 không phát sinh bất cứ giao dịch nào.
Việc phần lớn các công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn là điều thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng điều đó chưa đủ đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư vì có thể doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay, bán tài sản hoặc tái cấu trúc tài chính. Do đó, nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính, lãi suất, thời hạn và rủi ro liên quan của trái phiếu.
Thị trường trái phiếu được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới và nhu cầu đầu tư vào trái phiếu sẽ ngày càng tăng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tài chính và quản lý rủi ro để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Thảo Nhi

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hang-loat-doanh-nghiep-bao-cao-tinh-hinh-thanh-toan-goc-lai-trai-phieu-tren-san-hnx-206779.html