Hành động gì lúc này?

Khôn chết, dại chết, biết thì sống
Ai biết chỉ cho em phải làm sao đây?

1 Likes

Hãy vững tin và bình tĩnh xử lý với TK của mình bác nhé

1 Likes

1 số nội dung bro tham khảo:

  • Tây đang múc ròng hơn 200 tỷ (9h55’)
  • Thanh khoản gần 6k tỷ

Hy vọng mình không quá bi quan nhưng nhịp hồi, thậm chí hồi rất mạnh có thể sẽ có. Hãy liên tưởng vụ 27/7/2020 ở ĐN và sáng ngày 1/12/2020.
Và cũng hy vọng nếu bật thì không phải cú nảy mèo chết.

P/s: mua bán tùy duyên

2 Likes